Bank Spółdzielczy w MońkachTarcza FINANSOWA PFR
Informacja o programie Tarcza Finansowa PFR

Składanie wniosków w bankowości internetowej - instrukcja poglądowa

Kalkulator subwencji

Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenia reklamacyjne Klientów dotyczące Tarczy Finansowej.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z występującą sytuacją epidemiczną od dnia 01 czerwca 2020 r. do odwołania zmianie ulegają godziny pracy Banku Spółdzielczego w Mońkach:
poniedziałek - piątek od 7:45 do 16:30
sobota nieczynne

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOŃKACH


KOMUNIKAT ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOŃKACH

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum. Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

1) telefonicznego, pod numerami telefonów:

Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13
Sala operacyjna tel. 85 727 99 17
Księgowość tel. 85 727 99 19

Oddziały:
Trzcianne, ul. 3-go Maja 36 A, tel. 85 738 50 65
Jaświły, tel. 85 716 82 20
Goniądz, ul. Wojska Polskiego 20, tel. 85 738 09 04

Filia Nr 1 w Mońkach: tel. 85 716 23 36

2) mailowego, pod adresem: centrala@bsmonki.pl

Ponadto rekomendujemy:
realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną.
wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mońkach


Odroczenie spłaty kredytów

Szanowni Klienci!

Bank Spółdzielczy w Mońkach uprzejmie informuje, ze w związku z pandemią koronawirusa, umożliwia naszym Klientom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć spłatę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:
Adresu e-mail:kredyty@bsmonki.internetdsl.pl
Listownie na adres: Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki

W placówkach Banku.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie w szybkim procesie, o podjętej decyzji przez Bank poinformujemy niezwłocznie.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o odroczenie spłat (klient indywidualny)

Wniosek o odroczenie spłat (klient instytucjonalny)


Zmiana limitu pojedynczej transakcji zbliżeniowej do kart VISA

W celu ograniczenia kontaktu fizycznego podczas dokonywania płatności kartowych, organizacja płatnicza VISA, podjęła decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 br. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelniania (czyli bez wprowadzania kodu PIN) z 50 do 100 złotych.

Od 20 marca br. klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 złotych mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany. Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzyć, że przy transakcji np. na kwotę 60 złotych w jednym sklepie klient zostanie poproszony o PIN, podczas gdy w innym nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

Ponadto podkreślamy, że zwiększenie limitu na transakcje zbliżeniowe do kwoty 100 złotych nie naraża klienta na większe ryzyko, gdyż nadal obowiązuje limit transakcji zbliżeniowych - tzw. kumulatywny, czyli ochrona klienta na wypadek utraty karty i realizowania transakcji przez osoby nieupoważnione pozostaje bez zmiany.

Po wykonaniu przez Klienta transakcji zbliżeniowych bez PIN, których suma spowoduje przekroczenie kwoty 200 zł nastąpi odmowa wykonania transakcji. Aby transakcja została wykonana należy włożyć kartę do czytnika terminala i wprowadzić PIN (karta musi być aktywna, PIN poprawny oraz dostępne środki na rachunku). Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

Nie ma znaczenia upływ czasu – nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Mechanizm zlicza wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane.


Komunikat Komendy Głównej Policji w związku z oszukańczymi ogłoszeniami związanymi z epidemią koronawirusa (COVID-19)

Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. "rezerw krajowych NBP".

czytaj więcejAplikacja mobilna
Nasz Bank BS MońkiZachęcamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej Nasz Bank BS Mońki systemu bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Mońkach.

Aplikacja ta umożliwia Państwu korzystanie z usług Banku na urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet, w swobodny i bezpieczny sposób, dając dostęp do finansów bez względu na czas i miejsce. Aplikacja wysyła darmowe powiadomienia o tym, co dzieje się na rachunku.

Funkcje aplikacji Nasz Bank BS Mońki:
- przegląd stanu środków na rachunkach bankowych,
- dostęp do historii wykonanych operacji,
- dostęp do informacji o lokatach,
- wykonywanie przelewów internetowych,
- wykonywanie przelewów QR,
- zakładanie i likwidowanie lokat,
- doładowania telefonów komórkowych,
- zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną.

czytaj więcej


Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonych w obrębie wsi Sobieski, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr BI1B/00084587/8

więcej informacji można znaleźć tutaj...


Wycofanie kart lokalnych

W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dyrektywy PSD2) Bank Spółdzielczy w Mońkach zaprzestaje wydawania nowych i zatrzymanych lokalnych kart bankomatowych, a także ich wznawiania i wymiany.

Karty lokalne będące w posiadaniu klientów przestaną funkcjonować z dniem 01 października 2020 r.

Zachęcamy do skorzystania z oferty kart VISA. Można nimi wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów, w tym z ponad 7000 z całej Polski bez prowizji. Karty VISA umożliwiają płatności bezgotówkowe, także z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej. Kartą VISA można dokonywać płatności w Internecie.

Po szczegóły zapraszamy do placówek naszego Banku.


Migracja kart płatniczych VISA stykowych na zbliżeniowe

Bank Spółdzielczy w Mońkach rozpoczął proces wymiany standardowych kart stykowych na karty z funkcją płatności zbliżeniowych

Posiadacze kart Visa Classic debetowa, którym upływa ważność, otrzymają karty z funkcją zbliżeniową. Proces wymiany kart dotyczy obecnych Klientów w ramach wznowień. W późniejszym terminie planowana jest także wymiana pozostałych kart stykowych. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe koszty dla klienta. Nowe karty zbliżeniowe nie będą dla klienta droższe niż standardowe.

Dokonując płatności kartą zbliżeniową nie jest konieczne potwierdzenie takiej transakcji PIN-em, ale tylko do kwoty 50 zł. Powoduje to, że płatności dokonywane są bardzo szybko, wystarczy tylko przyłożyć kartę do terminala i zapłata jest dokonana.

Dla bezpieczeństwa klientów, zostało wdrożone dodatkowe zabezpieczenie w formie limitu kumulatywnego dla kart zbliżeniowych. Oznacza to, że po wykonaniu płatności kartą bez użycia kodu PIN na łączną sumę przekraczającą 200 zł, kolejna transakcja zostanie odrzucona i będziecie Państwo zmuszeni ponowić płatność umieszczając kartę w czytniku i potwierdzić transakcję kodem PIN. Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

Nie ma znaczenia upływ czasu – nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Jest to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji płatności zbliżeniowych w portalu kartoSFERA. W tym celu po zalogowaniu się do portalu, należy przy danej karcie odznaczyć płatność zbliżeniową i następnie zaakceptować wprowadzaną zmianę.