Bank Spółdzielczy w Mońkach

_____________________________________________________________________________________BLIK to popularny sposób płatności dostępny w aplikacji mobilnej NASZ BANK BS Mońki


To szybkie, proste i bezpieczne płatności w sklepach internetowych, stacjonarnych oraz w punktach usługowych bez konieczności podawania jakichkolwiek danych – wystarczy, że w aplikacji NASZ BANK BS Mońki wygenerujesz kod BLIK, po czym zatwierdzisz za jej pośrednictwem transakcję.

Dlaczego warto?

 • Szybkie, proste i bezpieczne płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych!
 • Możliwość wypłat gotówki w bankomatach bez użycia karty płatniczej!
 • Aktywowanie usługi BLIK jest bezpłatne!

Jak korzystać z BLIKA w telefonie?
Instrukcja dla Klienta (Android)
Instrukcja dla Klienta (iOS)
Więcej informacji o usłudze, prowizjach oraz limity transakcji tutaj

Usługa dostępna dla Klientów indywidualnych.


_____________________________________________________________________________________Express Elixir


Express Elixir to system przelewów natychmiastowych realizowanych w polskich złotych, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Program obsługuje również wpłaty gotówkowe wysyłane na rachunek odbiorcy prowadzony przez bank uczestniczący w systemie Express ELIXIR.

System umożliwia wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego systemu w godzinach określonych przez każdego Uczestnika. Bank Spółdzielczy w Mońkach jest Uczestnikiem systemu Express Elixir.

Wykaz banków uczestników dostępny jest stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/

Przelewy natychmiastowe realizowane drogą Express ELIXIR:

 • Dotrą w krótkim czasie z rachunku nadawcy na rachunek odbiorcy – czas ten zależy od infrastruktury i podmiotów uczestniczących w realizacji usługi (zazwyczaj w kilkanaście sekund).
 • Pomijają bankowe sesje rozliczeniowe.


_____________________________________________________________________________________smartKARTA


Usługa smartKARTA umożliwia obsługę rachunku w bankomatach i wpłatomatach Banku Spółdzielczego w Mońkach.

Dlaczego warto?

 • Możliwość wpłat i wypłat gotówki w bankomatach bez użycia karty płatniczej!
 • Pozwala wypłacać i wpłacać do 300 banknotów w jednej transakcji we wpłatomatach i bankomatach recyklingowych!
 • Aktywacja usługi smartKARTA jest bezpłatna!

Czy mogę korzystać z usługi smartKARTA?
Tak, jeśli masz konto osobiste w Banku Spółdzielczym w Mońkach. Aby korzystać z usługi smartKARTA wystarczy mieć urządzenie (np. smartfon) z zainstalowaną aplikacją mobilną NASZ BANK BS Mońki (użytkownicy systemu Android mogą pobrać aplikację ze sklepu Google Play, dla systemu iOS aplikacja jest dostępna w sklepie App Store).


Instrukcja dla Klienta jak korzystać z usługi smartKARTA

_____________________________________________________________________________________

Szanowni Klienci

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiąże się to z koniecznością zmiany sposobu przekazywania wniosków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do ZUS, co w naszym przypadku oznacza szereg zmian w infrastrukturze systemu.

W związku z powyższym informujemy, że złożenie wniosku Świadczenie wychowawcze (500+) poprzez bankowość elektroniczną nie będzie możliwe od 1 stycznia 2022 r. do lutego 2022 r.
Wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia.

Przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. został złożony w 2021 r. w gminie, nie ma potrzeby składania go ponownie.
Wznowienie możliwości złożenia wniosku poprzez bankowość elektroniczną nastąpi w lutym 2022 roku.

Więcej informacji na https://www.zus.pl/


_____________________________________________________________________________________

Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 stycznia 2022 roku wchodzą zmiany do Tabeli opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych BS w Mońkach oraz do Tabeli opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych BS w Mońkach. Zmiany nie są związane ze zmianą stawek obecnie obowiązujących, natomiast wynikają z wprowadzenia do oferty nowych usług tj. płatności BLIK i system przelewów natychmiastowych Express Elixir oraz wycofaniem niektórych usług i czynności.

Kolejne zmiany w Tabeli opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych BS w Mońkach wchodzą w życie z dniem 01 marca 2022 roku.

Kolejne zmiany w Tabeli opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych BS w Mońkach wchodzą w życie z dniem 01 lutego 2022 roku.

Tabele opłat i prowizji dostępne są w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.


_____________________________________________________________________________________

Nowy proces logowania

Szanowni Państwo, zmieniliśmy proces dodawania urządzenie zaufanego jako elementu silnego uwierzytelnienia. Po wybraniu "Jednorazowy dostęp" logowanie przebiega na dotychczasowych zasadach. Więcej informacji tutaj


_____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. Bank Spółdzielczy w Mońkach wprowadza zmiany do:
1. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
2. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Wprowadzone zmiany podyktowane są przede wszystkim wdrożeniem funkcjonalności informowania Klientów posiadających karty wydane przez Bank BPS za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Dodatkowo w treści regulaminów wprowadzono inne zmiany redakcyjne i porządkowe m.in. doprecyzowano zapisy dotyczące reklamacji, w tym terminy rozpatrywania zgłoszeń w odniesieniu do nieautoryzowanych transakcji płatniczych. W regulaminie dot. rachunków uzupełniono zapisy informujące, że Bank nie realizuje przelewów otrzymanych w walucie PLN na rachunki walutowe Posiadacza rachunku za pośrednictwem systemów Elixir i SORBNET.


_____________________________________________________________________________________

Ostrzeżenie odnośnie podszywania się pod Infolinię Banku BPS

Szanowni Państwo, informujemy, iż w ostatnim czasie w bankach notowane są próby wyłudzenia danych poprzez oszustów podszywających się pod numer Infolinii Banku BPS. Możliwe jest to dzięki technice zwanej spoofingowi. Oszuści wykorzystują słabe strony sieci GSM, które pozwalają im podszywać się pod dowolny numer telefonu - w tym infolinię Banku. Nie jest to związane z jakimkolwiek przełamaniem systemów bezpieczeństwa po stronie Banku.

Schemat działania przestępców:

 • przestępcy dzwonią do klienta banku spółdzielczego z numeru Infolinii Banku tj. 801 321 456 lub 86 215 50 00;
 • osoba dzwoniąca posiada ukraiński akcent i przedstawia się jako pracownik Banku;
 • prawdopodobnie oszust będzie znał imię i nazwisko klienta, a może nawet jego adres, który znajdzie w Internecie;
 • rozmowa będzie dotyczyła zablokowania przelewu wykonanego przez klienta lub dokonania transakcji kartą, aby pod pretekstem usprawnienia komunikacji z bankiem lub usunięcia wirusa, przekonać klienta do zainstalowania aplikacji, która przejmie kontrolę nad urządzeniem klienta;
 • osoba dzwoniąca może także próbować wyłudzić dane do logowania do bankowości internetowej lub dane odnośnie karty płatniczej;
 • podanie danych wrażliwych lub zainstalowanie ww. aplikacji może prowadzić do utraty środków z rachunku.

Zasady bezpieczeństwa dla klienta:

 • Infolinia Banku nie wykonuje połączeń wychodzących z numeru 801 321 456;
 • Infolinia Banku BPS obsługuje klientów banków spółdzielczych tylko w zakresie kart płatniczych.
 • Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w Banku nigdy nie kontaktują się bezpośrednio z klientami.
 • Nigdy nie podawaj przez telefon pełnego loginu do bankowości internetowej lub pełnego numeru karty.
 • Nigdy nie podawaj przez telefon hasła do bankowości internetowe lub trzy cyfrowego kodu z karty CVV;
 • Nigdy nie instaluj dodatkowego oprogramowania by poprawić dostępność usług bankowych.
 • Poproś rozmówcę o podanie imienia i nazwiska, jeżeli ich sam nie podał. Pracownicy Infolinii Banku przedstawiają się już na początku rozmowy.
 • Pod żadnym pozorem nie przekazuj telefonicznie kodów z SMS-ów autoryzacyjnych
 • Zachowaj ostrożność, jeżeli rozmówca wywiera na Tobie presję czasu. W pośpiechu dużo łatwiej podjąć nieprzemyślane decyzje.
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości podczas rozmowy z osobą podającą się za konsultanta, rozłącz się i skontaktuj się bezpośrednio z bankiem lub zadzwoń na Infolinię Banku pod numer wskazany na karcie.


Czytaj więcej...


_____________________________________________________________________________________

Informacja dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych wydanych przed 1990 r.

Poniżej publikujemy informacje o zmianach przepisów prawnych dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych wydanych przed 23.10.1990 r. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, gdyż właściciele książeczek mogą - po spełnieniu określonych warunków - ubiegać się o premię gwarancyjną.


Czytaj więcej...


_____________________________________________________________________________________

Moratorium pozaustawowe

Informacja prasowa w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”)


Czytaj więcej...

_____________________________________________________________________________________

Zmiany w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie

Uprzejmie przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure.

W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi instrukcjami pokazującymi jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure dla wszystkich Klientów Grupy BPS.


Opis nowego procesu dokonywania transakcji w Internecie

Instrukcja nadawania kodu PIN w portalu KartoSFERA

_____________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną zmianie ulegają godziny urzędowania oraz godziny pracy pracowników Banku Spółdzielczego w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13.

Od dnia 03 grudnia 2020 r. do odwołania BS w Mońkach, przy ul Wyzwolenia 13 będzie czynny dla klientów od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 16:00.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOŃKACH

_____________________________________________________________________________________

mojeID już w naszym banku!

Teraz zdalnie potwierdzisz tożsamość w komercyjnych i publicznych usługach online.

czytaj więcej


_____________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOŃKACH

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum. Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

1) telefonicznego, pod numerami telefonów:

Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13
Sala operacyjna tel. 85 727 99 17
Księgowość tel. 85 727 99 19

Oddziały:
Trzcianne, ul. 3-go Maja 36 A, tel. 85 738 50 65
Jaświły, tel. 85 716 82 20
Goniądz, ul. Wojska Polskiego 20, tel. 85 738 09 04

Filia Nr 1 w Mońkach: tel. 85 716 23 36

2) mailowego, pod adresem: centrala@bsmonki.pl

Ponadto rekomendujemy:
realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną.
wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mońkach

_____________________________________________________________________________________

Odroczenie spłaty kredytów

Szanowni Klienci!

Bank Spółdzielczy w Mońkach uprzejmie informuje, ze w związku z pandemią koronawirusa, umożliwia naszym Klientom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć spłatę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:
Adresu e-mail:kredyty@bsmonki.internetdsl.pl
Listownie na adres: Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki

W placówkach Banku.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie w szybkim procesie, o podjętej decyzji przez Bank poinformujemy niezwłocznie.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o odroczenie spłat (klient indywidualny)

Wniosek o odroczenie spłat (klient instytucjonalny)

_____________________________________________________________________________________

Aplikacja mobilna
Nasz Bank BS MońkiZachęcamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej Nasz Bank BS Mońki systemu bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Mońkach.

Aplikacja ta umożliwia Państwu korzystanie z usług Banku na urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet, w swobodny i bezpieczny sposób, dając dostęp do finansów bez względu na czas i miejsce. Aplikacja wysyła darmowe powiadomienia o tym, co dzieje się na rachunku.

Funkcje aplikacji Nasz Bank BS Mońki:
- przegląd stanu środków na rachunkach bankowych,
- dostęp do historii wykonanych operacji,
- dostęp do informacji o lokatach,
- wykonywanie przelewów internetowych,
- wykonywanie przelewów QR,
- zakładanie i likwidowanie lokat,
- doładowania telefonów komórkowych,
- zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną.

czytaj więcej