Rachunki walutowe

Bank Spółdzielczy w Mońkch otwiera i prowadzi RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH, które służą do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych nie związanych z działalnością gospodarczą.

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie może być prowadzony w następujących walutach wymienialnych:

 • dolary amerykańskie (USD)
 • waluta EURO (EUR)

Powyższe rachunki dają następujące możliwości:

 • dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych
 • skup/sprzedaż walut,
 • dokonywanie przekazów w obrocie dewizowym w kraju i za granicę w formie:
  - przelewów SEPA,
  - przelewów regulowanych oraz krajowych w walucie EUR,
  - pozostałych poleceń wypłaty.
 • dokonywanie przekazów otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe w formie:
  - przelewów SEPA,
  - przelewów regulowanych oraz krajowych w walucie EUR,
  - pozostałych poleceń wypłaty,