Bank Spółdzielczy w Mońkach

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych STANDARD w złotych:

Bank Spółdzielczy w Mońkach otwiera i prowadzi rachunki lokat oszczędnościowych STANDARD w złotych. Lokaty w PLN są przyjmowane są na okres: 1 miesiąca (stała stopa), 2 miesięcy, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy oraz 24 miesięcy o zmiennym oprocentowaniu z minimalnym wkładem 500 zł.

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych DOPŁATA:

Bank Spółdzielczy w Mońkach prowadzi terminowe lokaty oszczędnościowe z dopłatą w złotych, zwane dalej lokatą DOPŁATA. Lokata Dopłata charakteryzuje się możliwością dokonywanie wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego. Wpłaty uzupełniające można wnosić w wysokości nie niższej niż wpłata minimalna. Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA wynosi 50 zł. Lokata Dopłata otwierana jest na 3 i 6 miesięczny okres umowny i oprocentowana jest według zmiennej stawki oprocentowania, określonej Uchwałą Zarządu Banku, naliczanej w stosunku rocznym.

Korzyści:

  • pewność zysku - przy zakładaniu lokaty o stałym oprocentowaniu z góry wiadomo, ile otrzyma się odsetek, jeśli się dotrzyma lokatę do końca okresu umownego
  • wygoda - aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie trzeba przychodzić do Banku - lokata zostanie odnowiona automatycznie
  • swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty można podjąć odsetki w dowolnym momencie - po zakończeniu okresu, za który zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty