Bank Spółdzielczy w Mońkach

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych STANDARD w złotych:

Bank Spółdzielczy w Mońkach otwiera i prowadzi rachunki lokat oszczędnościowych STANDARD w złotych. Lokaty w PLN są przyjmowane są na okres: 1 miesiąca (stała stopa), 2 miesięcy, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy oraz 24 miesięcy o zmiennym oprocentowaniu.

Korzyści:

  • - pewność zysku - przy zakładaniu lokaty o stałym oprocentowaniu z góry wiadomo, ile otrzyma się odsetek, jeśli się dotrzyma lokatę do końca okresu umownego
  • - wygoda - aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie trzeba przychodzić do Banku - lokata zostanie odnowiona automatycznie
  • - swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty można podjąć odsetki w dowolnym momencie - po zakończeniu okresu, za który zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych OVER NIGHT

Lokata O/N to jednodniowa lokata, na którą przeksięgowywane są automatycznie, po zamknięciu dnia operacyjnego, salda środków pieniężnych stanowiące nadwyżki na rachunkach rozliczeniowych Posiadacza lokaty.

Najważniejsze cechy lokaty O/N:

  • - lokata przeznaczona dla Posiadaczy rachunku bieżącego
  • - oprocentowanie - zmienne, ustalane w oparciu o wysokość aktualnych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym
  • - lokata 1-dniowa
  • - waluty - PLN

Korzyści:

  • - opłacalność - można efektywnie lokować bieżące nadwyżki środków finansowych z rachunków rozliczeniowych i uzyskiwać odsetki wyższe niż odsetki z rachunku rozliczeniowego
  • - komfort i oszczędność czasu - uniknięcie zbędnych formalności związanych z zakładaniem kolejnych lokat - wystarczy jedno upoważnienie, aby Bank automatycznie przeksięgowywał nadwyżki środków pieniężnych z rachunków rozliczeniowych