Skup i sprzedaż walut obcych

Kupno/sprzedaż walut obcych dokonywane jest bez żadnych ograniczeń kwotowych.

Bank Spółdzielczy w Mońkach prowadzi skup i sprzedaż walut obcych w oparciu o "Tabelę kursów walut Banku BPS S.A.".

Do rozliczeń operacji:

  • bezgotówkowych stosowane są kursy kupna/sprzedaży dla dewiz.
  • gotówkowych stosowane są kursy kupna/sprzedaży dla pieniędzy.

W przypadku, gdy kwota transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej przekracza 5 000 EUR (lub jej równowartość w USD) istnieje możliwość negocjowania preferencyjnych kursów walutowych. Dla Klienta oznacza to możliwość zawarcia transakcji po najlepszym kursie rynkowym i tym samym uzyskania korzystniejszych notowań od kursów podawanych w tabeli kursowej Banku. Obsługa operacji wymiany, dla których stosowany jest kurs preferencyjny jest możliwa do godz. 16:00.