Bank Spółdzielczy w Mońkach


Lokata PROMIENNA od 1 lipca 2017 roku

  • otwierana jest na okres 6 miesięcy i jest nieodnawialna,
  • minimalna kwota lokaty wynosi 50.000,00 zł,
  • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej wynosi 1,10% w stosunku rocznym.