Bank Spółdzielczy w Mońkach


Lokata PROMIENNA

  • otwierana jest na okres 6 miesięcy i jest nieodnawialna,
  • minimalna kwota lokaty wynosi 50.000,00 zł,
  • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej wynosi 0,06% w stosunku rocznym.