Bank Spółdzielczy w Mońkach

Centrala i Oddziały Banku

Bank Spółdzielczy w Mońkach zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665 , NIP: 5461053304 , REGON 000494143.

Bank Spółdzielczy w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13
bankomat

Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Goniądzu
19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 20
bankomat

Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Trzciannem
19-104 Trzcianne, ul. 3-go Maja 36a

Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Jaświłach

19-124 Jaświły, Jaświły 128

Fila nr 1 Banku Spółdzielczego w Mońkach
19-100 Mońki, Aleja Wojska Polskiego 59

Teren działania Banku - województwo podlaskie

Bank Zrzeszający - Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie