Misja banku

Misją Banku Spółdzielczego w Mońkach jest trwałe wzmocnienie zdolności do generowania dochodów, rozwoju, konkurowania i umacniania pozycji na rynku lokalnym poprzez efektywne, profesjonalne i kompleksowe zaspokajanie potrzeb klientów indywidualnych: w tym rolników, klientów instytucjonalnych i samorządowych oraz stymulowanie rozwoju środowiska lokalnego.