Bank Spółdzielczy w Mońkach

_____________________________________________________________________________________

Kredyt Mieszkaniowy "MÓJ DOM"

  1. KREDYT MIESZKANIOWY "MÓJ DOM" MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY NA: zakup działki budowlanej, zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu mieszkalnego, przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego, spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, budową dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, generalny remont i modernizacja domu lub lokalu mieszkalnego, zakup domu, budową i dokończenie budowy domu.
  2. Okres kredytowania wynosi od 5 do 30 lat; w przypadku zakupu działki budowlanej - od 1 roku do 15 lat
  3. Możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  4. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł
  5. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia:
    - na zakup działki budowlanej Bank kredytuje do 50% wartości rynkowej nieruchomości,
    - w pozostałych przypadkach do 80% wartości rynkowej nieruchomości (do 80% w przypadku przyjęcia dodatkowego zabezpieczenia).
  6. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej.

Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego „MÓJ DOM”

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.