Bank Spółdzielczy w Mońkach

KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dyrektywy PSD2) Bank Spółdzielczy w Mońkach zaprzestaje wydawania nowych i zatrzymanych lokalnych kart bankomatowych, a także ich wznawiania i wymiany.

Karty lokalne będące w posiadaniu klientów przestaną funkcjonować z dniem 01 października 2020 r.

Zachęcamy do skorzystania z oferty kart VISA. Można nimi wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów, w tym z ponad 7000 z całej Polski bez prowizji. Karty VISA umożliwiają płatności bezgotówkowe, także z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej. Kartą VISA można dokonywać płatności w Internecie.

Po szczegóły zapraszamy do placówek naszego Banku.


Migracja kart płatniczych VISA stykowych na zbliżeniowe

Bank Spółdzielczy w Mońkach rozpoczął proces wymiany standardowych kart stykowych na karty z funkcją płatności zbliżeniowych

Posiadacze kart Visa Classic debetowa, którym upływa ważność, otrzymają karty z funkcją zbliżeniową. Proces wymiany kart dotyczy obecnych Klientów w ramach wznowień. W późniejszym terminie planowana jest także wymiana pozostałych kart stykowych. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe koszty dla klienta. Nowe karty zbliżeniowe nie będą dla klienta droższe niż standardowe.

Dokonując płatności kartą zbliżeniową nie jest konieczne potwierdzenie takiej transakcji PIN-em, ale tylko do kwoty 50 zł. Powoduje to, że płatności dokonywane są bardzo szybko, wystarczy tylko przyłożyć kartę do terminala i zapłata jest dokonana.

Dla bezpieczeństwa klientów, zostało wdrożone dodatkowe zabezpieczenie w formie limitu kumulatywnego dla kart zbliżeniowych. Oznacza to, że po wykonaniu płatności kartą bez użycia kodu PIN na łączną sumę przekraczającą 200 zł, kolejna transakcja zostanie odrzucona i będziecie Państwo zmuszeni ponowić płatność umieszczając kartę w czytniku i potwierdzić transakcję kodem PIN. Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

Nie ma znaczenia upływ czasu – nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Jest to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji płatności zbliżeniowych w portalu kartoSFERA. W tym celu po zalogowaniu się do portalu, należy przy danej karcie odznaczyć płatność zbliżeniową i następnie zaakceptować wprowadzaną zmianę.