Bank Spółdzielczy w Mońkach

Usługa Express ElixirExpress Elixir to system przelewów natychmiastowych realizowanych w polskich złotych, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Program obsługuje również wpłaty gotówkowe wysyłane na rachunek odbiorcy prowadzony przez bank uczestniczący w systemie Express ELIXIR.

System umożliwia wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego systemu w godzinach określonych przez każdego Uczestnika. Bank Spółdzielczy w Mońkach jest Uczestnikiem systemu Express Elixir.

Wykaz banków uczestników dostępny jest stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/

Przelewy natychmiastowe realizowane drogą Express ELIXIR:

  • Dotrą w krótkim czasie z rachunku nadawcy na rachunek odbiorcy – czas ten zależy od infrastruktury i podmiotów uczestniczących w realizacji usługi (zazwyczaj w kilkanaście sekund).
  • Pomijają bankowe sesje rozliczeniowe.