Średnie stopy procentowe

 • Stopa lombardowa NBP - 0,50 %
 • Stopa redyskonta weksli NBP - 0,11 %
 • Stopa referencyjna NBP - 0,10 %

  WIBOR 1M - 0,18 %

  WIBOR 3M miesięczny - 0,24 %

  WIBOR 3M kwartalny - 0,22 %

  WIBOR - (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) stopa referencyjna określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.