Średnie stopy procentowe

Oprocentowanie zmienne ustalone Uchwałą Zarządu - 6,00 %

 • Stopa lombardowa NBP - 2,50 %
 • Stopa redyskonta weksli NBP - 1,75 %
 • Stopa referencyjna NBP - 1,50 %

  WIBOR 1M - 1,63 %

  WIBOR 3M miesięczny - 1,71 %

  WIBOR 3M kwartalny - 1,71 %

  WIBOR - (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) stopa referencyjna określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.