Bank Spółdzielczy w Mońkach

Aplikacja mobilna Nasz Bank BS Mońki

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej Nasz Bank BS Mońki systemu bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Mońkach.

Aplikacja ta umożliwia Państwu korzystanie z usług Banku na urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet, w swobodny i bezpieczny sposób, dając dostęp do finansów bez względu na czas i miejsce. Aplikacja wysyła darmowe powiadomienia o tym, co dzieje się na rachunku.

Funkcje aplikacji Nasz Bank BS Mońki:
- przegląd stanu środków na rachunkach bankowych,
- dostęp do historii wykonanych operacji,
- dostęp do informacji o lokatach,
- wykonywanie przelewów internetowych,
- wykonywanie przelewów QR,
- zakładanie i likwidowanie lokat,
- doładowania telefonów komórkowych,
- zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną.

Aplikacja Nasz Bank BS Mońki może służyć również do autoryzacji dyspozycji składanych w systemach Internet Banking oraz Internet Banking dla Firm. Aplikacja zapewnia zgodną z dyrektywą PSD2, dodatkową, bezpieczną i wygodną autoryzację transakcji bankowych i dyspozycji składanych w systemie. Autoryzacja mobilna w aplikacji zastępuje jednorazowe hasła autoryzujące wysyłane w komunikatach SMS. Użytkownik systemu bankowości internetowej nie musi czekać na SMS i przepisywać haseł z telefonu do systemu w komputerze. Niezbędne dane do autoryzacji dyspozycji wysyłane są do aplikacji i wyświetlane jako powiadomienia na telefonie. Wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji, żeby zatwierdzić lub odrzucić dyspozycję. Powiadomienia autoryzacyjne wysyłane są na telefon niezależnie od tego, czy aplikacja w danym momencie jest uruchomiona, czy też nie. Użytkownik aplikacji ma możliwość wglądu w pełną historię zleceń autoryzujących wraz ze szczegółami autoryzowanych operacji powiązanych z rachunkiem.

Powiadomienia autoryzujące wysyłane są jako wiadomości PUSH. Komunikaty nie są dostępne dla innych aplikacji, dają pełną gwarancję bezpieczeństwa i autentyczności.

Dostęp do aplikacji Nasz Bank chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych. 

Korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank jest bezpłatne.

Uruchomienie aplikacji Nasz Bank BS Mońki
1. Aplikację Nasz Bank BS Mońki należy pobrać ze sklepu Google Play (dla Android) lub App Store (dla iOS) - aplikacja jest darmowa.
2.  Instalujemy aplikację na urządzeniu (smartfon, tablet).
3.  Na stronie Internet Bankingu w zakładce Ustawienia -> Kanały dostępu i urządzenia wybieramy opcję Dodaj urządzenie, i postępujemy zgodnie z komunikatami wyświetlonymi przez system:
podajemy nazwę urządzenia np. telefon, tablet
wpisujemy swój kod uwierzytelnienia i kod otrzymany z SMS, otrzymujemy kod QR
na telefonie lub tablecie na którym została zainstalowana aplikacja otwieramy aplikacje Nasz Bank i postępujemy zgodnie z wyświetlonymi komunikatami: podajemy swój identyfikator bankowości internetowej, definiujemy nazwę użytkownika aplikacji np. Imię, skanujemy QR kod wyświetlony w bankowości internetowej
ustalamy e-PIN do Aplikacji – długość kodu e-PIN powinna mieścić się między 5 a 20 znakami, zatwierdzamy kod e-PIN i potwierdzamy kod e-PIN .
4. Po poprawnym zapisaniu danych pojawi się komunikat „Proces aktywacji zakończył się pomyślnie”.
5. Można zacząć korzystać z aplikacji Nasz Bank.

Szczegółowa instrukcja użytkownika:
1. System Android
2. System iOS (apple)