Bank Spółdzielczy w Mońkach


Aktualności
Zmiana sposobu logowania oraz zatwierdzania transakcji w bankowości internetowej
od 14 września 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. zmieni się sposób logowania oraz sposób zatwierdzania transakcji w Systemie Bankowości Internetowej. Zmiany te związane są z koniecznością dostosowania przez Bank Systemu Bankowości Internetowej do przepisów dyrektywy PSD2, która wymaga tzw. silnego uwierzytelniania w procesie logowania oraz zatwierdzania transakcji.

Pierwszym etapem wdrożenia zaleceń dyrektywy było wycofanie przez Bank list haseł jednorazowych do zatwierdzania transakcji i zastąpienie ich hasłami SMS.

Następnym etapem wdrożenia zaleceń dyrektywy PSD2 w zakresie silnego uwierzytelniania będzie konieczność zdefiniowania w systemie 4-cyfrowego kodu uwierzytelnienia SMS służącego do zatwierdzania hasła SMS oraz wprowadzenie obowiązku potwierdzania logowania do systemu hasłem SMS i w/w kodem.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzane zmiany zapewnią jeszcze większe bezpieczeństwo środków deponowanych w Banku.


Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności.

Komunikat Prokuratury Krajowej Komendy Głównej Policji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Europejskiego Centrum Konsumenckiego FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 15 maja 2019 r.

Ostrzegamy przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet.
Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/) oraz najbliższej jednostce Policji. Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań. Masz też prawo złożyć reklamację do swojego banku.
Pełna wersja komunikatu


Poradnik dla Klientów: Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą "na wnuczka" czy "na policjanta"


Prawidłowe wypełnianie dyspozycji

Bank Spółdzielczy w Mońkach, informuje o wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/847 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

W związku z tym zwracamy uwagę o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej (dyspozycje kasowe, memoriałowe, wyjściowe) prawidłowych danych zleceniodawcy oraz odbiorcy.

Dane zleceniodawcy:
Numer rachunku zleceniodawcy,
Pełna nazwa/ imię i nazwisko zleceniodawcy,
Pełny adres zleceniodawcy

Dane odbiorcy:
Nr rachunku odbiorcy
Pełna nazwa/imię i nazwisko odbiorcy
Pełny adres odbiorcy ( może być ale nie obowiązkowo)

Niewypełnienie powyższych obowiązków może spowodować:
- Opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu.
- Odrzucenie przelewu,
- Wstrzymanie przelewu,

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełnienia przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.


Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 56 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (Regulamin), Posiadacz rachunku ma prawo złożyć pisemną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci wypłaty określonej kwoty pieniężnej po śmierci Posiadacza rachunku.

Dyspozycja wypłaty dotyczyć może posiadanych rachunków - oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej lokaty oszczędnościowej oraz wskazywać jako zapisobiorców: małżonków, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo.

Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń (dyspozycji) wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.

W przypadku złożenia większej liczby poleceń (dyspozycji), jeśli łączna suma wypłat przekracza limit o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza rachunku.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.”

W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą Państwu Pracownicy Banku pod numerami telefonów:
Centrala BS Mońki 85 727 99 17
Oddział w Goniądzu 85 738 09 04
Oddział w Jaświłach 85 716 80 03
Oddział w Trzciannem 85 738 50 65
Fila nr BS Mońki 85 716 23 36PayByNet

Chcielibyśmy Państwa zachęcić do korzystania z usługi płatności internetowych PAYBYNET. Dzięki tej usłudze można wygodnie i bezpiecznie zapłacić za zakupy w Internecie. Pieniądze niezwłocznie i bezpośrednio trafią z Państwa konta na konto sprzedawcy, a na przelewie można zobaczyć, komu i za co przelewane są pieniądze. Informacja o dokonanej płatności natychmiast jest przekazywana do sklepu, co automatycznie przyspieszy realizację zamówienia.

Aby zapłacić przez PAYBYNET wystarczy wybrać w e-sklepie jako formę płatności PAYBYNET, wybrać Bank Spółdzielczy w Mońkach, zalogować się do swojej bankowości internetowej i zaakceptować operację.

Dane do przelewu są automatycznie wypełnione, więc nie ma możliwości pomylenia się przy ich wprowadzaniu, a transakcja zrealizowana będzie w kilka sekund.

Z PAYBYNET zapłacą Państwo nie tylko w e-sklepach. Korzystając z usług e-urzędu, można również wnosić opłaty administracyjne i skarbowe online.

Z PAYBYNET zapłacą Państwo na stronach takich jak: Savona, tania książka.pl, wrota Podlasia, superkoszyk.pl, merlin.pl, plusbus i wielu innych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.paybynet.pl.Informacja o plikach Cookies

  Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.
  Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Więcej...BIK warto wiedzieć


Co to jest BIK?
Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. Współpraca ta jest możliwa wyłącznie z podmiotami, które są w stanie zapewnić wzajemność wymiany informacji kredytowej. BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

Więcej...