Bank Spółdzielczy w Mońkach

Pakiet Standardowy

Pakiet Standardowy umożliwia:

 • przechowywanie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością,
 • składanie dyspozycji stałych zleceń,
 • regulowanie zobowiązań w formie poleceń zapłaty,
 • efektywne gospodarowanie środkami pieniężnymi poprzez lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach w złotych i walutach wymienialnych,
 • oszczędność czasu poprzez korzystanie z systemu bankowości elektronicznej: Internet Banking,
 • korzystanie z dodatkowych środków finansowych: kredyt w rachunku bieżącym oraz inne rodzaje kredytów oferowane przez Bank,
 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki własnej karcie bankomatowej lub karcie płatniczej,
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło,
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS.

Wybierając Pakiet Standardowy otrzymujesz:

 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie VISA Classic Debetowa - sieć ponad 4 000 bankomatów,
 • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło,
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS,
 • w ramach ofert kredytowej możesz ubiegać się o kredyt w ROR do 3 - krotności miesięcznych wpływów.

 
    