Bank Spółdzielczy w Mońkach

Pakiet Komfortowy

Pakiet Komfortowy przeznaczony jest dla klientów prowadzących pełną księgowość.

Pakiet Komfortowy umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością,
  • składanie dyspozycji stałych zleceń,
  • regulowanie zobowiązań w formie poleceń zapłaty,
  • efektywne gospodarowanie środkami pieniężnymi poprzez lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach w złotych i walutach wymienialnych,
  • oszczędność czasu poprzez korzystanie z systemu bankowości elektronicznej: Internet Banking,
  • korzystanie z dodatkowych środków finansowych: kredyt w rachunku bieżącym oraz inne rodzaje kredytów oferowane przez Bank,
  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki własnej karcie bankomatowej lub karcie płatniczej,
  • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło,
  • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS.