Bank Spółdzielczy w Mońkach

Wniosek Rodzina 500+

Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Mońkach.

  • Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin - 500 zł na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia niezależnie od wysokości dochodów.
  • Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
  • Pieniądze wypłacane są regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia.

Tutaj możesz złożyć wniosek: https://online.bsmonki.pl/

  1. O Programie Rodzina 500+
  2. Obsługa wniosku – krok po kroku
  3. Wypełnianie wniosku w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Mońkach – informacje dodatkowe
  4. Bezpieczeństwo
  5. Pytania i odpowiedzi

 
  