Bank Spółdzielczy w Mońkach

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

 1. Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.
 2. Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu kredytowego w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytu. Może być on odnowiony na rok następny, bez konieczności fizycznej spłaty.
 3. Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu kredytowego przyznanego i ustalonego w umowie kredytu na dany okres.
 4. Wysokość przyznanego limitu kredytowego jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.
 5. Kwota przyznanego limitu kredytowego nie może przekroczyć średnich 3 miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy.


Główne korzyści:

 • Szybki dostęp do środków finansowych.
 • Korzystne oprocentowanie.
 • Utrzymanie płynności finansowej.
 • Możliwość wielokrotnego wykorzystania.
 • Wygoda - posiadacz kredytu odnawialnego może z niego zacząć korzystać w dowolnym momencie braku środków pieniężnych na rachunku bieżącym, przyznany limit kredytu podwyższa wysokość dostępnych wolnych środków na rachunku.
 • Jest to jeden z najtańszych sposobów kredytowania, każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie.

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.