Bank Spółdzielczy w Mońkach

Kredyt obrotowy

 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup:
  • oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
  • nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
  • materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
  • środków ochrony roślin,
  • artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
  • innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym,
  • stada obrotowego.
 2. Kredyt może być udzielony na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.
 3. Maksymalna kwota kredytu obrotowego udzielonego rolnikowi nie może przekroczyć 50.000 zł
 4. Wykorzystanie kredytu następuje w gotówce lub w formie bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego.
 5. Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie.


Główne korzyści:

 • Szybki sposób pozyskania środków na bieżące potrzeby.
 • Atrakcyjne oprocentowanie.
 • Umożliwia uruchomienie środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie.
 • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.