Bank Spółdzielczy w Mońkach

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, tj. na finansowanie lub refinansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu.

 1. Cel kredytowania:
  • budowa, rozbudowa, modernizacja budynków gospodarczych,
  • zakup ziemi, maszyn, urządzeń, środków transportu, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę,
  • zakup budynków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej
  • remont i adaptacja posiadanego majątku trwałego, zwiększające jego wartość
 2. Warunki kredytowania:
  • kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych,
  • okres kredytowania nawet do 12 lat z możliwością stosowania karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • sposób spłaty - raty miesięczne, kwartalne lub półroczne,
  • wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
  • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej.


Główne korzyści:

 • Kredyt łatwy w obsłudze.
 • Kredyt umożliwiający rozwój
 • Możliwość uzyskania kredytu mimo zadłużenia z tytułu innych pożyczek i kredytów, pod warunkiem, że są spłacane terminowo.
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu.
 • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.