Bank Spółdzielczy w Mońkach

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Jeśli myślisz o rozwoju swojej działalności, chcesz skutecznie konkurować na rynku, a nie dysponujesz wystarczającymi środkami finansowymi, możesz liczyć na pomoc z naszej strony.

  1. Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany przedsiębiorcom na finansowanie potrzeb związanych z działalnością bieżącą.
  2. Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu kredytowego w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytu. Może być on odnowiony na rok następny, bez konieczności fizycznej spłaty.
  3. Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu kredytowego przyznanego i ustalonego w umowie kredytu na dany okres.
  4. Wysokość przyznanego limitu kredytowego jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.
  5. Kwota przyznanego limitu kredytowego nie może przekroczyć średnich 3 miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy.

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.