Bank Spółdzielczy w Mońkach

Kredyt inwestycyjny

 1. BS udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego Kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących
 2. Kredyt może być wykorzystany na:
  • budowę, rozbudowę i modernizację obiektów, pomieszczeń związanych z wykorzystaniem produkcji, usług, handlu,
  • zakup ziemi, budynków, obiektów, hal i pawilonów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • wyposażenie nowych, rozwój i modernizację już istniejących zakładów, a w szczególności maszyn i urządzeń,
  • zakup pojazdów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • remont środków trwałych, zwiększający och wartość,
  • nowe technologie.
 3. Okres kredytowania nie może przekraczać 12 lat
 4. Udział środków własnych Kredytobiorcy - minimum 20%
 5. Możliwość ustalenia karencji w spłacie rat kapitałowych - 24 miesięcy

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.