Bank Spółdzielczy w Mońkach

Odnawialne dla posiadaczy Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i Pakietu Standard

  1. Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i Pakietu Standard.
  2. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy.
  3. Kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia umowy kredytu na następny okres.
  4. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30.000 zł.

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.