Bank Spółdzielczy w Mońkach

Kredyt "Bezpieczna Gotówka"

  1. Kredyt udzielany jest na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.
  2. Minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł, a maksymalna 80.000 zł.
  3. Kredyt może być udzielany na okres do 96 miesięcy.
  4. Kredyty powyżej 12 miesięcy oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.