Bank Spółdzielczy w Mońkach

Karta VISA BUSINESS DEBETOWA

Karta VISA Business Debetowa przeznaczona jest dla posiadaczy rachunków bieżących, a ze względu na niską cenę jest szczególnie atrakcyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych.

Dzięki karcie VISA Business Debetowa możesz:

  • płacić bez prowizji za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych na całym świecie,
  • wypłacać gotówkę z sieci bankomatów opatrzonych emblematem VISA lub PLUS, w tym dokonywać tego bez prowizji w bankomatach sygnowanych przez Spółdzielczą Sieć Bankomatów (Zrzeszenia: Bank BPS S.A., SGB S.A.), BGŻ S.A.

Ponadto Karta VISA Business Debetowa daje możliwość:

  • sprawdzania wysokość wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
  • dokonywania zmiany numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK 24,
  • dokonywania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Karta VISA Business Debetowa przeznaczona jest także dla pracowników firmy. Do rachunku bieżącego możemy wskazać dowolną liczbę osób, które zostaną upoważnione do otrzymania karty z limitem indywidualnym określonym odgórnie przez Posiadacza rachunku. Dzięki zaprezentowanemu rozwiązaniu możemy wyeliminować uciążliwy system zaliczek dla pracowników.

VISA Business Debetowa to nowoczesny i w pełni bezpieczny sposób zarządzania środkami finansowymi Twojej firmy.

Zastrzeżenia kart

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  1. telefonicznie w BZ WBK (tel. +48 86 216 1182 - czynny całą dobę lub infolinia: 828 828 828) lub w dowolnym centrum VISA.
  2. osobiście w dowolnej jednostce Banku, Banku BPS lub Banku Spółdzielczego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

KARTY LOKALNE

Karta Lokalna Banku Spółdzielczego - przy użyciu tej karty mogą być dokonywane wypłaty gotówkowe w oparciu o bieżące saldo rachunku, jedynie w bankomatach naszego Banku (adresy w dziale Kontakt). Aby uzyskać kartę lokalną wystarczy posiadać rachunek rozliczeniowy Pol-Konto lub rachunek bieżący oraz złożyć w placówce Banku wniosek o wydanie karty.

Ponadto karta umożliwia jej użytkownikowi:

  • sprawdzenie (na ekranie bankomatu) lub wydrukowanie bieżącego salda rachunku
  • sprawdzenie (na ekranie bankomatu) lub wydrukowanie historii operacji na rachunku
  • zmianę kodu PIN