Bank Spółdzielczy w Mońkach

Wniosek Rodzina 500+

Wniosek na nowy okres świadczeniowy 1.10.2018- 30.09.2019 dostępny w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Mońkach już od 1 lipca br.

  • Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin - 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia niezależnie od wysokości dochodów, a także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia dla rodzin o niskich dochodach
  • Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
  • Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia.

Tutaj możesz złożyć wniosek: https://online.bsmonki.pl/

  1. O Programie Rodzina 500+
  2. Obsługa wniosku – krok po kroku
  3. Wypełnianie wniosku w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Mońkach – informacje dodatkowe
  4. Bezpieczeństwo
  5. Pytania i odpowiedzi

 
  