Bank Spółdzielczy w Mońkach

Bezpieczeństwo

Składając Wniosek w programie „Dobry Start” , przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Ważne informacje:

Wniosek w programie „Dobry Start” dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Mońkach.

 • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Dobry Start.
 • Przy zalogowaniu do serwisu internetowego Banku, w celu przejścia do wniosku Dobry Start ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu SMS, z karty zdrapki lub tokena jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto w Banku. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na początku składania wniosku.
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Dobry Start otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.
  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Dobry Start za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. wiadomości w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Mońkach.
 • Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Dobry Start od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie do Banku.

  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Dobry Start Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Dobry Start, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej internetowym Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia.
  • Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

 
  