Bank Spółdzielczy w Mońkach

Obsługa wniosku

Wnioski online można składać już od 1 lipcaprzez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia można złożyć tradycyjny papierowy wniosek. Wnioski należy złożyć do 30 listopada.

  • W przypadku pozytywnej decyzji, wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku.
  • Jeśli złożysz wniosek w lipcu lub sierpniu, otrzymasz świadczenie do końca września bieżącego roku. Dla wniosków złożonych później, wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ właściwy w sprawie świadczenia Dobry Start.

 
  