Bank Spółdzielczy w Mońkach


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 56 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (Regulamin), Posiadacz rachunku ma prawo złożyć pisemną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci wypłaty określonej kwoty pieniężnej po śmierci Posiadacza rachunku.

Dyspozycja wypłaty dotyczyć może posiadanych rachunków - oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej lokaty oszczędnościowej oraz wskazywać jako zapisobiorców: małżonków, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo.

Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń (dyspozycji) wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.

W przypadku złożenia większej liczby poleceń (dyspozycji), jeśli łączna suma wypłat przekracza limit o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza rachunku.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.”

W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą Państwu Pracownicy Banku pod numerami telefonów:
Centrala BS Mońki 85 727 99 17
Oddział w Goniądzu 85 738 09 04
Oddział w Jaświłach 85 716 80 03
Oddział w Trzciannem 85 738 50 65
Fila nr BS Mońki 85 716 23 36


 

Zmiany w sposobie dystrybucji kart płatniczych

Poniżej wskazujemy Państwu zmiany jakie nastąpią w procesie obsługi kart po uruchomieniu wysyłki kart za pośrednictwem Poczty Polskiej bezpośrednio na Państwa adres korespondencyjny, podany w Banku, przesyłką zwykłą.

Rozpoczęcie wysyłki kart wg nowych zasad rozpocznie się od dnia 6 czerwca 2016 r. i będzie dotyczyła wszystkich kart (nowych i wznowionych). Ze względów bezpieczeństwa zmieniony zostanie sposób aktywacji nowych kart. W przypadku nowych kart będzie wysyłana do Państwa karta i PIN. Kartę będzie można aktywować dzwoniąc na Infolinię Banku 86 215 50 00 lub 0-801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora) lub w jednostce Banku, który wydał kartę lub samodzielnie na portalu Kartosfera.pl. W przypadku kart wznowionych będą mogli Państwo w dalszym ciągu aktywować kartę poprzez pierwszą transakcję w bankomacie z użyciem PINu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Banku pod numerami telefonów:
Centrala BS Mońki – 85 727 9917
Oddział w Goniądzu – 85 738 09 04
Oddział w Jaświłach – 85 716 80 03
Oddział w Trzciannem – 85 738 50 65
Filia nr 1 w Mońkach – 85 716 23 36


 

Drodzy Klienci

Chcielibyśmy Państwa zachęcić do korzystania z usługi płatności internetowych PAYBYNET. Dzięki tej usłudze można wygodnie i bezpiecznie zapłacić za zakupy w Internecie. Pieniądze niezwłocznie i bezpośrednio trafią z Państwa konta na konto sprzedawcy, a na przelewie można zobaczyć, komu i za co przelewane są pieniądze. Informacja o dokonanej płatności natychmiast jest przekazywana do sklepu, co automatycznie przyspieszy realizację zamówienia.

Aby zapłacić przez PAYBYNET wystarczy wybrać w e-sklepie jako formę płatności PAYBYNET, wybrać Bank Spółdzielczy w Mońkach, zalogować się do swojej bankowości internetowej i zaakceptować operację.

Dane do przelewu są automatycznie wypełnione, więc nie ma możliwości pomylenia się przy ich wprowadzaniu, a transakcja zrealizowana będzie w kilka sekund.

Z PAYBYNET zapłacą Państwo nie tylko w e-sklepach. Korzystając z usług e-urzędu, można również wnosić opłaty administracyjne i skarbowe online.

Z PAYBYNET zapłacą Państwo na stronach takich jak: Savona, tania książka.pl, wrota Podlasia, superkoszyk.pl, merlin.pl, plusbus i wielu innych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.paybynet.pl.
 

Nowe bezprowizyjne bankomatyMiło nam poinformować, iż sieć bezprowizyjnych bankomatów Grupy BPS zostanie wzbogacona o dodatkowe bankomaty z sieci Planet cash4you. Obecnie funkcjonują 474 urządzenia, a do końca roku 2013 ich liczba zwiększy się do ponad 1000 bankomatów.  

Gdzie można znaleźć bankomaty z sieci Planet cash4you:
 • 155 w marketach Biedronka,
 • 135 w marketach Carrefour,
 • 85 w byłych lokalizacjach pozaoddziałowych Banku BGŻ,
 • 99 w oddziałach Banku Credit Agricole.  

  Do sieci bezprowizyjnych bankomatów w Grupie BPS należą bankomaty Zrzeszenia Banku BPS S.A., SGB-Banku S.A., Banku BGŻ oraz Planet cash4you.  
  Informacja o plikach Cookies

    Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.
    Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

  Więcej...
   
   

  BIK warto wiedzieć

   
  Co to jest BIK?
  Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. Współpraca ta jest możliwa wyłącznie z podmiotami, które są w stanie zapewnić wzajemność wymiany informacji kredytowej. BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

  Więcej...
 •